Nie odraczajmy decyzji

W 2019 r. rozpocznie się ocena śródokresowa wszystkich programów operacyjnych. Z satysfakcją stwierdzam, że podsumowanie postępów w zakresie wypełnienia ram wykonania i tempa wykorzystywania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wypada pozytywnie. Do końca listopada 2018 r. Pomorze Zachodnie zakontraktowało 3,93 mld zł, co stanowi 58% dostępnych środków.

Nowe wyzwania i możliwości

Głównym celem oceny śródokresowej jest pomoc w efektywnym wykorzystaniu środków do końca obecnej perspektywy. Najlepiej zrobić to poprzez przesunięcia na działania, na które jest największe zapotrzebowanie – mówi Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Kreatywnie i innowacyjnie

Co wspólnego ma Wolter z Wikipedią? Jak powstają innowacyjne przedsięwzięcia? I czy w Polsce startupom bardziej brakuje kapitału, czy wiedzy, jak rozwijać biznes i gdzie szukać klientów? Odpowiedzi na tego typu pytania można było poznać podczas „Smart Up!” – wydarzenia zorganizowanego w Szczecinie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Wykorzystajmy kapitał społeczny

Wkroczyliśmy w etap wdrażania programów rewitalizacji. Nie można jednak zapomnieć o partycypacji społecznej, która była obligatoryjnym elementem podczas prac nad programami. Rewitalizacja z założenia ma społeczny charakter – więc rewitalizujmy dla ludzi i z ludźmi.

Więcej badań dla przemysłu

W województwie zachodniopomorskim działanie 1.3 „Rozwój publicznej infrastruktury badawczej” RPOWZ wspiera szkoły wyższe i jednostki naukowe w nawiązywaniu współpracy z przemysłem. Dzięki niemu więcej wyników prac badawczo-rozwojowych będzie transferowanych z sektora nauki do przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Eksperci od powłok

Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej wiedzą, jak sprawić, by ostrza narzędzi do obróbki drewna lub metalu zyskały odpowiednie parametry twardości i trwałości. Wykonują też badania wibroakustyczne urządzeń oraz ich elementów. W tych dziedzinach z powodzeniem współpracują z polskimi firmami.
Tekst wzbogacony o materiał filmowy.

Dla nauki i gospodarki

Dzięki środkom z RPOWZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kupuje nowe urządzenia do swych laboratoriów. Efektem inwestycji w infrastrukturę badawczą będzie wzrost liczby prowadzonych wspólnie z firmami badań i przygotowywanych publikacji naukowych. Co istotne, wyniki prac B+R w formie nowych technologii trafiają do przemysłu.
Tekst wzbogacony o materiał filmowy.

Zainwestuj w technologię!

140 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskali zachodniopomorscy przedsiębiorcy na realizację 74 inwestycji w najlepiej rozwiniętych branżach regionu zaliczanych do inteligentnych specjalizacji. Dofinansowanie pochodzi z działania 1.5 RPOWZ 2014-2020. Właśnie trwa kolejny nabór wniosków.

fantom służacy do szkoleń z opieki nad chorym EFS

Pomoc na miarę potrzeb

Jesteśmy w gronie tych państw europejskich, w których proces starzenia się społeczeństwa przybiera na sile. Według prognoz GUS z 2017 r., w 2020 r. osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić 26% polskiego społeczeństwa, a w 2050 r. – 40%. A wraz ze wzrostem liczby osób w tej grupie rośnie zapotrzebowanie m.in. na usługi medyczne, opiekuńcze i środowiskowe. Jak region odpowiada na potrzeby społeczne w tym zakresie? Na jakie wsparcie można liczyć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego?

Zapytanie ofertowe

Stosowanie przejrzystych kryteriów w zapytaniach ofertowych, dających równe szanse wykonawcom, uchroni nas przed korektami finansowymi. Same dobre chęci nie wystarczą. Trzeba jeszcze uważać na procedury dotyczące np. określenia minimalnego terminu, sposobu składania ofert czy miejsca ogłoszenia zapytania ofertowego, jak i wyników postępowania.