„Zachodniopomorskie Magnolie EFS”

gala V edycji Zachodniopomorskie Magnolie EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie już po raz piąty nagrodził osoby i instytucje zaangażowane w realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Laureatów poznaliśmy 18 października br. podczas uroczystej gali zorganizowanej w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Tegoroczny konkurs rozstrzygany był w ośmiu kategoriach podzielonych na trzy sektory tematyczne. W pierwszym z nich – EFS – nagrody przyznano w trzech kategoriach. „Beneficjentem z pasją” została Fundacja Nauka dla Środowiska, za „Ambasadora EFS” uznano Zygmunta Pyszkowskiego, a w kategorii „Równość szans” zwyciężyło Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie. W obszarze Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój nagrody wręczono w dwóch kategoriach. „Najlepszym Beneficjentem PO WER” zostało Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski, a w kategorii „Młodzi w akcji” nagrodzono Mariusza Malczyka. W ostatnim sektorze tematycznym – Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego „Najlepszym beneficjentem RPO WZ” została Gmina Miasto Koszalin. Za „Inwestycje w kadry” doceniono firmę Różewscy Spa, a w kategorii „Inwestycja w edukację” zwyciężyło Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny pw. św. Józefa.