Stawiamy na równość

podpisanie Karty Różnorodności przez marszałka Olgierda Geblewicza

24 września br. w sali kameralnej Opery na Zamku odbyło się uroczyste podpisanie Karty Różnorodności przez marszałka Olgierda Geblewicza oraz wicemarszałka Jarosława Rzepę. Tym samym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dołączył do europejskiego grona organizacji promujących równe traktowanie w miejscu pracy. Wdrożenie Karty w urzędzie marszałkowskim zainicjował Wydział Współpracy Społecznej we współpracy z Bogną Czałczyńską, pełnomocniczką marszałka ds. kobiet i równego traktowania. Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i podejmowanie działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Może ją podpisać każdy pracodawca – samorząd, mała i duża firma bądź organizacja pozarządowa. W Polsce inicjatywa jest realizowana od 2012 r., a jej wdrażanie koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Do tej pory podpisało ją 238 podmiotów. Więcej na stronie: www.kartaroznorodnosci.pl.