RPO w ocenie KE

Na początku grudnia w Warszawie odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi (RPO), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR) oraz Komisji Europejskiej (KE). Była to okazja do podsumowania Czytaj więcej…

„Zachodniopomorskie Magnolie EFS”

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie już po raz piąty nagrodził osoby i instytucje zaangażowane w realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Laureatów poznaliśmy 18 października br. podczas uroczystej Czytaj więcej…

Stawiamy na równość

24 września br. w sali kameralnej Opery na Zamku odbyło się uroczyste podpisanie Karty Różnorodności przez marszałka Olgierda Geblewicza oraz wicemarszałka Jarosława Rzepę. Tym samym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dołączył Czytaj więcej…

Nie odraczajmy decyzji

W 2019 r. rozpocznie się ocena śródokresowa wszystkich programów operacyjnych. Z satysfakcją stwierdzam, że podsumowanie postępów w zakresie wypełnienia ram wykonania i tempa wykorzystywania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wypada pozytywnie. Do końca listopada 2018 r. Pomorze Zachodnie zakontraktowało 3,93 mld zł, co stanowi 58% dostępnych środków.

Nowe wyzwania i możliwości

Głównym celem oceny śródokresowej jest pomoc w efektywnym wykorzystaniu środków do końca obecnej perspektywy. Najlepiej zrobić to poprzez przesunięcia na działania, na które jest największe zapotrzebowanie – mówi Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Kreatywnie i innowacyjnie

Co wspólnego ma Wolter z Wikipedią? Jak powstają innowacyjne przedsięwzięcia? I czy w Polsce startupom bardziej brakuje kapitału, czy wiedzy, jak rozwijać biznes i gdzie szukać klientów? Odpowiedzi na tego typu pytania można było poznać podczas „Smart Up!” – wydarzenia zorganizowanego w Szczecinie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Wykorzystajmy kapitał społeczny

Wkroczyliśmy w etap wdrażania programów rewitalizacji. Nie można jednak zapomnieć o partycypacji społecznej, która była obligatoryjnym elementem podczas prac nad programami. Rewitalizacja z założenia ma społeczny charakter – więc rewitalizujmy dla ludzi i z ludźmi.

Więcej badań dla przemysłu

W województwie zachodniopomorskim działanie 1.3 „Rozwój publicznej infrastruktury badawczej” RPOWZ wspiera szkoły wyższe i jednostki naukowe w nawiązywaniu współpracy z przemysłem. Dzięki niemu więcej wyników prac badawczo-rozwojowych będzie transferowanych z sektora nauki do przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Eksperci od powłok

Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej wiedzą, jak sprawić, by ostrza narzędzi do obróbki drewna lub metalu zyskały odpowiednie parametry twardości i trwałości. Wykonują też badania wibroakustyczne urządzeń oraz ich elementów. W tych dziedzinach z powodzeniem współpracują z polskimi firmami.
Tekst wzbogacony o materiał filmowy.

Dla nauki i gospodarki

Dzięki środkom z RPOWZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kupuje nowe urządzenia do swych laboratoriów. Efektem inwestycji w infrastrukturę badawczą będzie wzrost liczby prowadzonych wspólnie z firmami badań i przygotowywanych publikacji naukowych. Co istotne, wyniki prac B+R w formie nowych technologii trafiają do przemysłu.
Tekst wzbogacony o materiał filmowy.