Kategoria: infrastruktura B+R

Więcej badań dla przemysłu

W województwie zachodniopomorskim działanie 1.3 „Rozwój publicznej infrastruktury badawczej” RPOWZ wspiera szkoły wyższe i jednostki naukowe w nawiązywaniu współpracy z przemysłem. Dzięki niemu więcej wyników prac badawczo-rozwojowych będzie transferowanych z sektora nauki do przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarach inteligentnych specjalizacji.

Eksperci od powłok

Naukowcy z Politechniki Koszalińskiej wiedzą, jak sprawić, by ostrza narzędzi do obróbki drewna lub metalu zyskały odpowiednie parametry twardości i trwałości. Wykonują też badania wibroakustyczne urządzeń oraz ich elementów. W tych dziedzinach z powodzeniem współpracują z polskimi firmami.
Tekst wzbogacony o materiał filmowy.

Dla nauki i gospodarki

Dzięki środkom z RPOWZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kupuje nowe urządzenia do swych laboratoriów. Efektem inwestycji w infrastrukturę badawczą będzie wzrost liczby prowadzonych wspólnie z firmami badań i przygotowywanych publikacji naukowych. Co istotne, wyniki prac B+R w formie nowych technologii trafiają do przemysłu.
Tekst wzbogacony o materiał filmowy.