Kategoria: rewitalizacja

Wykorzystajmy kapitał społeczny

Wkroczyliśmy w etap wdrażania programów rewitalizacji. Nie można jednak zapomnieć o partycypacji społecznej, która była obligatoryjnym elementem podczas prac nad programami. Rewitalizacja z założenia ma społeczny charakter – więc rewitalizujmy dla ludzi i z ludźmi.