Kategoria: warsztat beneficjenta

Zapytanie ofertowe

Stosowanie przejrzystych kryteriów w zapytaniach ofertowych, dających równe szanse wykonawcom, uchroni nas przed korektami finansowymi. Same dobre chęci nie wystarczą. Trzeba jeszcze uważać na procedury dotyczące np. określenia minimalnego terminu, sposobu składania ofert czy miejsca ogłoszenia zapytania ofertowego, jak i wyników postępowania.