Kategoria: wstęp

Nie odraczajmy decyzji

W 2019 r. rozpocznie się ocena śródokresowa wszystkich programów operacyjnych. Z satysfakcją stwierdzam, że podsumowanie postępów w zakresie wypełnienia ram wykonania i tempa wykorzystywania środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wypada pozytywnie. Do końca listopada 2018 r. Pomorze Zachodnie zakontraktowało 3,93 mld zł, co stanowi 58% dostępnych środków.