Wydawca

 

e-biuletyn Informacyjny RPOWZ wydawany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Gabinet Marszałka

pl. Hołdu Pruskiego 8

70-550 Szczecin

tel. 91 44 19 195

e-mail: nwolska@wzp.pl

www.rpo.wzp.pl